Ηλεκτρονική Εφημερίδα Μαθητών 1ου ΤΕΕ Δράμας  

Τεύχος 3 - Μάρτιος 2006

 

 

Εργασίες των μαθητών πριν την εκπαιδευτική τους επίσκεψη στη Βιομηχανία Γάλακτος ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε.

 

Πρόγραμμα επισκέψεων σε επιχειρήσεις και επαγγελματικούς ή επιστημονικούς φορείς

 

Τίτλος προγράμματος:

Εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Γηε και Αη2 (τάξεις ηλεκτρολογικού τομέα ειδικότητας Εγκαταστάσεων κτιρίων και Βιομηχανικών χώρων ), στη Βιομηχανία Γάλακτος Δράμας ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε.

 

Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στη εκπαιδευτική επίσκεψη είναι όλοι του Ηλεκτρολογικού τομέα και συγκεκριμένα της ειδικότητας Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών Χώρων. Στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας υπάρχει πληθώρα μηχανημάτων και αυτοματισμών τα οποία σχετίζονται άμεσα με την ειδικότητά τους.

 

Αν και οι εργαστηριακές ώρες εβδομαδιαίως είναι αρκετές, η επίσκεψη αυτή θα ενισχύσει την πρακτική άσκηση των μαθητών μέσα σε πραγματικές βιομηχανικές συνθήκες.

Θα τους δοθεί επίσης η δυνατότητα να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές δυνατότητες και τις ευκαιρίες απασχόλησης, τις εργασιακές συνθήκες της ειδικότητάς τους στην αγορά εργασίας, τις δυσκολίες του κλάδου τους και την πραγματική εικόνα του επαγγέλματος που διάλεξαν.

 

Μέσω της εκπαιδευτικής αυτής εκδρομής θα δοθεί η ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας και η ουσιαστική σύνδεση αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης. με σκοπό τόσο την αναβάθμιση της εκπαίδευσης με την εφαρμογή σύγχρονων προγραμμάτων όσο και η ενίσχυση της αγοράς με καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό.

 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ολιγομελείς ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε να αναπτύξει ένα θέμα που σχετίζεται με την εταιρεία.

Θέματα προς διερεύνηση αποτέλεσαν

  • Η ιστορία της βιομηχανίας.
  • Τα προιόντα
  • Οι εργοστασιακοί χώροι
  • Οικονομικά στοιχεία
  • Βιολογικός καθαρισμός της
  • Το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου
  • Οργανωτική δομή της
  • Οι πιστοποιήσεις της

 

Συχγρόνως ετοιμάστηκε ερωτηματολόγιο για τα σημεία που δεν μπόρεσε να διευκρινισθούν.

 

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω στους μαθητές διαμοιράστηκε έντυπο υλικό και ένα CD με στοιχεία της εταιρείας. Πηγή άντλησης στοιχείων για την εταιρεία υπήρξε κυρίως η τοποθεσία (site) της εταιρείας στο Διαδίκτυο (Internet),

 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα προγραμματιστεί ενημέρωση των μαθητών από το υπεύθυνο άτομο της εταιρείας γενικά για την εταιρεία ( παραγόμενα προϊόντα, προσωπικό, εγκαταστάσεις και διάφορες δραστηριότητες αυτής), αλλά και ενημέρωση από ειδικευμένο προσωπικό για θέματα που άπτονται της ειδικότητας των μαθητών (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, βλάβες - συντήρηση μηχανημάτων κ.λ.π.).

 

Μετά την πραγματοποίηση των επισκέψεων οι μαθητές θα συντάξουν έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος ενω οι συνοδοί καθηγητές έκθεση πεπραγμένων και αξιολόγησης του προγράμματος.

Το φωτογραφικό και άλλο υλικό που θα ληφθεί κατα τη διάρκεια της επίσκεψης θα χρησιμεύσει σαν μελλοντικό εποπτικό υλικό, αλλά θα δημοσιευθεί και στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου.

   Αρχή Σελίδας

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

 

  Αρχή Σελίδας