ΔΡΑΜΑΣ
 
                   1ο ΕΠΑΛ Δράμας - 1st EPAL of DRAMA ---------- Ελληνικά - English version

 
 
 

 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αμφιθέατρο μεγάλο:

Αμφιθέατρο μικρό

Βιβλιοθήκη

Γωνιά Μαθητή