ΔΡΑΜΑΣ
 
                   1ο ΕΠΑΛ Δράμας - 1st EPAL of DRAMA ---------- -
 
 
 
 

 
 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 

Με τον κλασικό ταχυδρομικό τρόπο:  

1ο ΕΠΑΛ  Δράμας

Αδριανουπόλεως 70

Δράμα 66100

 

Με ηλεκτρονικό τρόπο:  

e-mail: mail@1epal-dramas.dra.sch.gr

 

Με το τηλέφωνο ή Fax :  

25210 22888

25210 55216