ΔΡΑΜΑΣ
 
                   1ο ΕΠΑΛ Δράμας - 1st EPAL of DRAMA ---------- -
 
 
 
 

 

Τομείς Β’ τάξης και Ειδικότητες Γ’ τάξης

Β’ τάξη: Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
Στη Γ’ τάξη ο μαθητής ακολουθεί μία από τις παρακάτω ειδικότητες:
(α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστη- μάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
(β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκατα- στάσεων και Δικτύων
(γ) Τεχνικός Αυτοματισμού


Β’ τάξη: Τομέας Μηχανολογίας
Στη Γ’ τάξη ο μαθητής ακολουθεί μία από τις παρακάτω ειδικότητες:
(α) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
(β) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσε- ων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
(γ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
(δ) Τεχνικός Οχημάτων


Β’ τάξη:  Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού:
ΣτηΓ’ τάξη ο μαθητής ακολουθεί μία από τις παρακάτω ειδικότητες:
(α) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής’ τάξη ο μαθητής ακολουθεί μία από τις παρακάτω ειδικότητες:

4. Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Γραφικών Τεχνών
(β) Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων