ΔΡΑΜΑΣ
 
                   1ο ΕΠΑΛ Δράμας - 1st EPAL of DRAMA ---------- -
 
 
 
 

 

Ηλεκτρονική Εφημερίδα Μαθητών 1ου ΕΠΑΛ Δράμας

  

Σχολικό Έτος 2007-2008

 Τεύχος 1 - Δεκέμβριος 2007

Τεύχος 2 - Ιανουάριος  2008

Τεύχος 3 - Φεβρουάριος 2008

 

Σχολικό Έτος 2006-2007

 Τεύχος 1 - Δεκέμβριος 2006

Τεύχος 2 - Φεβρουάριος 2007

Τεύχος 3 - Μάρτιος 2007

Τεύχος 4 - Απρίλιος 2007

 

Σχολικό Έτος 2005-2006

Τεύχος 1 - Νοέμβριος 2005

Τεύχος 2 - Ιανουάριος 2006

Τεύχος 3  -  Μάρτιος 2006