ΔΡΑΜΑΣ
 
                   1ο ΕΠΑΛ Δράμας - 1st EPAL of DRAMA ---------- -
 
 
 
 

 
 
Πρόγραμμα Σπουδών μαθημάτων γενικής παιδείας Α’ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

 

Πρόγραμμα Σπουδών μαθημάτων γενικής παιδείας Β’ και Γ' τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

 

Πρόγραμμα Σπουδών Β’και Γ' τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β΄ & Γ΄ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ.

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

2.

Μηχανική – Αντοχή Υλικών

3.

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ+2Ε

4.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

5.

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών

2Θ +6Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Γ΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Μηχανών

2.

Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

3Θ+5Ε

3.

Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές

4.

Μηχανουργική Τεχνολογία - Εργαλειομηχανές

2Θ+6Ε

5.

Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης – Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Ειδικότητα:     Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Β΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

2.

Μηχανική – Αντοχή Υλικών

3.

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ+2Ε

4.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

5.

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών

2Θ +6Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Γ΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Μηχανών

2.

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

3.

Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων

3Θ+6Ε

4.

Ύδρευση - Αποχέτευση

2Θ+4Ε

5.

Σχέδιο Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Β΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

2.

Μηχανική – Αντοχή Υλικών

3.

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ+2Ε

4.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

5.

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών

2Θ +6Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Γ΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού

3Θ+5Ε

2.

Στοιχεία Μηχανών

3.

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

3Θ+4Ε

4.

Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

1Θ+2Ε

5.

Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων
Β΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

ΜΕΚ Ι

2Θ+4Ε

2.

Μηχανική – Αντοχή Υλικών

3.

Ηλεκτρικό σύστημα Αυτοκινήτου

2Θ+2Ε

4.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

5.

Συστήματα Αυτοκινήτου Ι

2Θ +4Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Γ΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

ΜΕΚ ΙΙ

3Θ+4Ε

2.

Στοιχεία Μηχανών

3.

Συστήματα Αυτοκινήτων ΙΙ

3Θ+4Ε

4.

Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων

2Θ+4Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
Β΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Βασικά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

2.

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

3.

Εισαγωγή στις Επικοινωνίες και στα Υπολογιστικά Συστήματα

2Θ+3Ε

4.

Ηλεκτρονικές Διατάξεις

5.

Ηλεκτρονικές κατασκευές

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Γ΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών

2.

Ψηφιακά Συστήματα

3.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

4.

Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων

5.

Διαχείριση, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Δικτύων Συστημάτων

1Θ+4Ε

6.

Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Συστήματα Ασφάλειας

1Θ+2Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Β΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος-Ηλεκτρομαγνητισμός

3Θ+3Ε

2.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

4Θ+4Ε

3.

Αυτοματισμοί Ηλεκτρομηχανικής Τεχνολογίας

1Θ+3Ε

4.

Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

5.

Αγγλικά ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Γ΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Ηλεκτροτεχνία

2.

Ηλεκτρικές Μηχανές

3.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ

3Θ+4Ε

4.

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών

5.

Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής

2Θ+4Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Ειδικότητα: Τεχνικός Αυτοματισμού
Β΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Βασικά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

2.

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

3.

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

1Θ+3Ε

4.

Αισθητήρες - Ενεργοποιητές

1Θ+2Ε

5.

Ηλεκτρονικές Κατασκευές

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Γ΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Ηλεκτροτεχνία

2.

Ψηφιακά Συστήματα

3.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

4.

Ηλεκτρονικά Ισχύος

1Θ+2Ε

5.

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου-Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές

1Θ+4Ε

6.

Μηχατρονική

1Θ+2Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Β΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Βασικά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

2.

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

3.

Εισαγωγή στα Δίκτυα και τις Επικοινωνίες

2Θ+3Ε

4.

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Στοιχείων

5.

Ηλεκτρονικές Κατασκευές

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Γ΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών

2.

Ψηφιακά Συστήματα

3.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

4.

Διαχείριση και Εγκατάσταση Δικτύων

5.

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα- Εφαρμογές Τηλεματικής

1Θ +4Ε

6.

Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας

1Θ+2Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Β΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Οικοδομικό Σχέδιο

2.

Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά

3Θ+2Ε

3.

Τοπογραφία και Πολεοδομία

3Θ+2Ε

4.

Σχέδιο Δομικών Έργων με  χρήση Η/Υ

5.

Τοπογραφικό Σχέδιο και Ψηφιακή Χαρτογραφία

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Γ΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

2.

Οικοδομική

3.

Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής

1Θ +2Ε

4.

Εφαρμογές  Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα

5.

Οργάνωση Τεχνικών Έργων

2Θ+2Ε

6.

Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

 

Ε. Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας – Πρόνοιας και Αισθητικής – Κομμωτικής
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
Ειδικότητα: Αισθητικής Τέχνης
Β΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αισθητική προσώπου (Ι)

6(2Θ+4Ε)

2.

Αισθητική Σώματος (Ι)

7(2Θ+5Ε)

3.

Μακιγιάζ Ι

5(1Θ+4Ε)

4.

Ανατομία – Φυσιολογία

5.

Οργάνωση και Διαχείριση μονάδων Αισθητικής και Μονάδων Ευεξίας

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

 

Ειδικότητα: Κομμωτικής Τέχνης
Β΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Εργαστήριο Κομμωτικής Τέχνης Ι

10(1Θ+9Ε)

2.

Εργαστήριο Τεχνικών Εργασιών Ι

7(1Θ+6Ε)

3.

Γαλλική Ορολογία Ειδικότητας

4.

Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής

5.

Υγιεινή Κόμης Τριχωτού Κεφαλής-Τοξικολογία

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

 

Στ. Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Ειδικότητα: Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
Β΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Ψηφιακή Σχεδίαση Ι

3Σ+3Ε

2.

Ελεύθερο Σχέδιο

3.

Ιστορία Διακοσμητικών Τεχνών

4.

Διακοσμητική Σύνθεση Ι

5(1Θ+4Ε)

5.

Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων Ι

5(1Θ+4Ε)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

 

Επιστροφή στη αρχή της σελίδας