ΔΡΑΜΑΣ
 
                   1ο ΕΠΑΛ Δράμας - 1st EPAL of DRAMA ---------- -
 
 
 
 

 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

1. Οι επιμελητές συντελούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, γι’ αυτό όλοι οι μαθητές οφείλουν να τους διευκολύνουν στην άσκηση των καθηκόντων τους. Καλό θα είναι , επειδή εκ περιτροπής όλοι θα αναλάβουν τα καθήκοντα του επιμελητή, όλοι να συμπεριφέρονται προς τους επιμελητές, όπως θα ήθελαν να τους συμπεριφέρονται οι συμμαθητές τους, κατά την άσκηση των δικών τους καθηκόντων.

2. Κάθε εβδομάδα ορίζονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με αλφαβητική σειρά, δύο επιμελητές της αίθουσας με τα ακόλουθα καθήκοντα :

I. Είναι υπεύθυνοι για ό,τι συμβεί μέσα στην αίθουσα, την ώρα του διαλείμματος, γι’ αυτό και δε δικαιολογούνται να απουσιάζουν από τους χώρους ευθύνης κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

II. Προσέχουν τους τοίχους, τους ηλεκτρικούς πίνακες και γενικά τον εξοπλισμό του σχολείου.

III. Αδειάζουν την αίθουσα από τους μαθητές, χωρίς φωνές και χειροδικίες, κατά την ώρα του διαλείμματος. Αν κάποιος δεν υπακούει σημειώνουν το όνομα του και τον αναφέρουν στους εφημερεύοντες καθηγητές.

IV. Αερίζουν την αίθουσα ανοίγοντας και ασφαλίζοντας τα παράθυρα.

V. Τακτοποιούν τα θρανία που τυχόν έχουν μετακινηθεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

VI. Καθαρίζουν τον πίνακα και φροντίζουν να υπάρχουν μαρκαδόροι, κιμωλίες και σπόγγος καθώς και ό,τι άλλο χρειαστεί για την επόμενη διδακτική ώρα.

VII. Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα καθηγητή μεταφέρουν στην αίθουσα τα αναγκαία εποπτικά μέσα διδασκαλίας του μαθήματος, τα οποία επανατοποθετούν στη θέση τους, μετά τη λήξη της διδασκαλίας.

VIII. Μετά το τέλος των μαθημάτων, ασφαλίζουν τα παράθυρα, καθαρίζουν τον πίνακα και παραδίδουν στο γραφείο τα αντικείμενα που τυχόν λησμόνησαν οι συμμαθητές τους.

3. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα πιο πάνω καθήκοντα, οι επιμελητές θα λογοδοτήσουν στο Δ/ντή.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΩΝ

1. Παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία του σχολείου το φάκελο με το παρουσιολόγιο, το βιβλίο ύλης κ.λ.π του τμήματος.

2. Είναι υπεύθυνοι για την ακριβή συμπλήρωση και διαφύλαξη του απουσιολογίου.

3. Συμπληρώνουν με προσοχή το ημερήσιο δελτίο απουσιών, στο οποίο αναγράφουν τα ονόματα των απόντων μαθητών.

4. Μετά το τέλος της διδακτικής ώρας φροντίζουν να υπογράφει στο απουσιολόγιο ο διδάξας καθηγητής.

5. Είναι υπεύθυνοι για την καλή κατάσταση του απουσιολογίου και του βιβλίου ύλης.

6. Με τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος παραδίδουν το φάκελο με το παρουσιολόγιο, το βιβλίο της διδασκόμενης ύλης κ.λ.π του τμήματος στη γραμματεία του σχολείου.

7. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα πιο πάνω καθήκοντα, οι απουσιολόγοι θα λογοδοτήσουν στο Δ/ντή του σχολείου.

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ